‘List of Issues' voor ons land beschikbaar

Op 4 juni presenteerde de Kinderrechtencoalitie de prioritaire thema’s van het Alternatief Rapport aan Kinderrechtencomité in Genève. Op basis van onder andere deze input, kreeg ons land een lijst van bijkomende vragen toegestuurd. De overheid moet hier op antwoorden voor 12 oktober. Ook de ngo’s (Kinderrechtencoalitie, Kinderrechtencommissariaat, Unicef, Unia.. en hun Franstalige collega’s) kunnen nog tot 15 december bijkomende informatie bezorgen aan het Comité. In januari volgt dan de uiteindelijke sessie van ons land.

  • Klik hier voor een Nederlandse vertaling van de List of Issues.
  • Klik hier voor een rechtstreekse link naar de List of Issues.
  • Klik hier voor meer informatie over de List of Issues en de lobby-mogelijkheden.