Alternatieve rapporten ingediend bij VN Comité

Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité:

De Kinderrechtencoalitie geeft samen met zijn Franstalige zusterorganisatie de Coordination des ONG pour les droits de l'enfant vanuit 41 middenveldorganisaties een onafhankelijke stand van zaken in hun alternatief rapport.

​De Vlaamse kinderrechtencommissaris en zijn Franstalige collega de Délégué général aux droits de l'enfant baseren zich in hun alternatief rapport op de signalen en klachten over kinderrechtenschendingen van minderjarigen en hun belangenbehartigers.

​UNICEF België belicht in zijn alternatief kinderrapport, vanuit het 'What Do You Think?'-project de belangrijkste uitdagingen voor kinderen in kwetsbare situaties in België.

Het VN-Kinderrechtencomité gebruikt deze rapporten als extra informatie voor de besprekingen van het Belgische overheidsrapport dat op 17 juli 2017 werd ingediend. In juni 2018 worden de kinderrechtenactoren gehoord door het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het rapporteringsproces mondt finaal uit in slotbeschouwingen (begin 2019), aanbevelingen waar België komende vijf jaar werk van moet maken.

Zie hier het volledige persbericht: /sites/default/files/wysiwyg/persbericht_alternatieve_rapporten_vn-kinderrechtencomite_1_maart_2018_nl.pdf

Alternatief Rapport van de NGO’s (Kinderrechtencoalitie en La Code) https://www.kinderrechtencoalitie.be/sites/default/files/wysiwyg/Afbeeldingen/code_rapport2017_nl_v4_def_web.pdf

Alternatief Rapport van de Kinderrechtencommissariaten: www.kinderrechtencommissariaat.be

Rapport ‘What do you think’ van Unicef: https://www.unicef.be/content/uploads/2018/01/wdyt-4-1-NL.pdf