België zet stap terug in asielwetgeving: kinderen terug opgesloten wegens migratiestatus van ouders

Sinds 11 augustus 2018 is het koninklijk besluit van kracht dat bepaalt dat gezinnen met kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op de verwijdering uit ons land. Voor dit doel werden dit jaar gezinsunits gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. De bouw en nu de opening van het centrum stuit al sinds de start op sterk verzet uit binnen- en buitenland. Meer dan 300 organisaties ondertekenden de campagne ‘Een kind sluit je niet op’ van Platform Kinderen op de vlucht. De orde van Vlaamse balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, sloot zich in augustus aan bij hun Franstalige en Duitstalige collega’s die zich al eerder uitspraken tegen het opsluiten van kinderen omwille van migratieredenen. Ook internationaal ligt ons land onder vuur. Nadat België in het verleden al 3 veroordelingen opliep van het Europees hof voor de Rechten van de Mens, werd het vasthouden van kinderen in 2009 stopgezet en vervangen door een verblijf in reguliere huizen waarbij de kinderen een normaal leven konden blijven leiden. Ondanks deze praktijkwijziging werd de wet echter nooit aangepast waardoor het opsluiten van kinderen mogelijk bleef. Vandaag wordt deze theorie dus weer in praktijk omgezet door het in werking stellen van de gesloten units op Steenokkerzeel. België kreeg hiervoor vorige week al meteen een nieuwe uitbrander van de VN-vluchtelingenorganisatie.  We verwachten ook dat het VN-Kinderrechtencomité ons land ter verantwoording zal roepen tijdens de plenaire sessie van in januari 2019.

Het opsluiten van kinderen omwille van de migratiestatus van hun ouders, gaat in tegen heel wat internationale wetgeving en werd door verschillende wetenschappelijke studies bewezen als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. De staatssecretaris voor asiel en migratie verdedigt zijn beleid door te stellen dat de opsluiting als laatste optie zal worden ingezet en zo kort mogelijk. Daarnaast merkt hij op dat de veroordelingen van het Europees hof betrekking hadden op de kindonvriendelijke omgeving, waar nu ook maatregelen voor werden genomen, zoals privacy voor het gezin en het aanbieden van onderwijs.

Deze argumentatie houdt echter niet stand. Frankrijk werd bijvoorbeeld al veroordeeld voor detentie van 7 dagen, terwijl in Steenokkerzeel de optie bestaat voor opsluiting tot 4 weken. Daarnaast is de vraag hoe kindvriendelijk een bruusk arrest, een breuk met het dagelijks sociaal- en schoolleven en een verblijf naast de luchthaven kan zijn. Mensenrechtenorganisaties die de units bezochten, spreken nu al van traumatiserende omstandigheden.

De kinderrechtencoalitie Vlaanderen roept op om de campagne www.eenkindsluitjenietop.be te ondersteunen en standpunt in te nemen tegen deze praktijk.

Lees ook het standpunt van Myria.

Lees ook het standpunt van het Kinderrechtencommissariaat.