Beroep tegen wet op schijnerkenning

Op 19 maart diende de Kinderrechtencoalitie samen met 10 andere organisaties een gezamenlijk beroep in bij het Grondwettelijk hof om de wet op schijnerkenningen nietig te laten verklaren.

De wet, die officieel in werking treedt op 1 april 2018, moet schijnerkenningen of pogingen daartoe, strafbaar maken. De sancties gaan van geldboetes tot effectieve celstraffen. Of de afstamming van een kind wordt erkend of geweigerd, hangt in deze af van de inschatting van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning van een kind kan worden geweigerd, zelfs als de biologische band met de vader vast staat.

Dit gaat veel te ver, vinden wij als de indieners van het beroep. Ook de Raad van state en het Federaal migratiecentrum Myria, spraken al sterke twijfels uit bij de gegrondheid en de noodzakelijkheid van deze wet. Fraude of pogingen daartoe, kunnen immers al perfect worden bestreden en bestraft binnen de bestaande Belgische verblijfswet. Een bijkomende wet, die deze macht in handen legt van lokale besturen, is disproportioneel en in strijd met zowel de Belgische grondwet als het Kinderrechtenverdrag. Hoewel de wet nog niet in voege is, zijn er nu al gemeenten die ze toepassen, met alle gevolgen van dien voor de betreffende kinderen.

Kinderen die niet kunnen erkend worden, krijgen geen verblijfsrecht, lopen het risico hun afkomst en hun ouder(s) nooit te kennen, hebben geen sociale rechten en kunnen niet erven. Hierbij worden baby’s met één ouder zonder geldige verblijfsdocumenten, bovendien aan een andere regelgeving onderworpen dan baby’s met twee ouders met wettig verblijf.

Meer info en persbericht Platform Kinderen op de vlucht:http://www.kinderenopdevlucht.be/nl/het-platform/news-events/persbericht-beroep-grondwettelijk-hof-schijnerkenningen.html