Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.Tumult vzw krijgt de Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2018 voor de cursus startanimator. Hierbij verwerven anderstalige nieuwkomers tussen 15 en 25 jaar in een zesdaagse cursus spelenderwijs spelbagage en Nederlands. Tumult volgt de jongeren ook na de cursus op zodat ze zich kunnen engageren in hun vrije tijd. De Cera-jongerenprijs voor het Jeugdwelzijnswerk 2018 gaat naar KEI-JONG vzw voor een open vormingsaanbod dat werkbekwame jongeren met een verstandelijke handicap ondersteunt op vlak van integratie, participatie, zelfontplooiing en zelfbeschikking. KEI-JONG streeft naar een samenleving waarin die jongeren als volwaardige burger kunnen functioneren en wil hen daarbij ondersteunen met aangepaste vorming.

De prijsuitreiking was het sluitstuk van het jaarlijks Congres van Uit de Marge vzw.