De Kinderrechtencoalitie terug naar de klas

Op 27 april organiseerde de Vlaamse scholierenkoepel een inleefdag voor onderwijsbeleidsmakers. 50 beleidsmakers volgden vrijdag een hele dag les in een middelbare school. ‘Veel volwassenen nemen belangrijke beslissingen over ons onderwijs, maar het is veel te lang geleden dat ze zelf op de schoolbanken zaten’, aldus de Scholierenkoepel. Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie, volgde een dagje les in Sint-Vincentius Deinze, Campus Leiepoort Deinze. Veilig gechaperonneerd door Joyce, Delphine en Louis van het zesde jaar jeugdzorg, begon ze de dag met een toets orthopedagogie. Verder volgden nog Frans, Engels, GIP en expressie. Tijdens het zesde lesuur werden de stagepunten uitgereikt, en kon Carolien voldaan en uitgeput terug naar huis.

Wat haalden we uit deze dag?

- Participatie van kinderen en jongeren loont; een actieve leerlingenraad, een persoonlijke band met de leerkrachten.. zorgen voor een goede sfeer op school.

- Het stramien van 7 uur concentratie op een dag is uitputtend voor zowel leerkrachten als leerlingen.

- Projecten, stages... leggen de link tussen de schoolbanken en de ‘echte wereld’ en zorgen voor betrokken en gemotiveerde leerlingen.

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vzw is de netoverschrijdende koepel van leerlingenraden en de officieel erkende spreekbuis van de scholieren in Vlaanderen. De vereniging is een vereniging voor en door scholieren uit het secundair onderwijs en wil ervoor zorgen dat scholieren betrokken worden in het onderwijs(beleid). VSK gelooft dat goed onderwijs wordt gerealiseerd mét jongeren. Momenteel zijn er meer dan 800 leerlingenraden aangesloten bij de vereniging.