Drie kwart van de kinderen op de vlucht misbruikt

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.Kinderen en jongeren op de vlucht naar Europa krijgen onderweg te maken met afschuwelijke mensenrechtenschendingen. 77 procent van de minderjarigen die over Libië en de Middellandse Zee reizen, komen in aanraking met misbruik, uitbuiting en mensenhandel. Dat stellen UNICEF en IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, in het rapport ‘Harrowing Journeys. Het rapport baseert zich op interviews met 22.000 migranten en vluchtelingen, waaronder 11.000 kinderen en jongeren.

Het rapport toont aan dat hoewel alle migranten en vluchtelingen grote risico’s lopen, vooral kinderen en jongeren onder de 25 jaar kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting. Via Turkije en Griekenland gebeurt dat bijna twee keer zo vaak, via Libië is het risico 13 procent hoger.

Zo vertelde de 16-jarige alleenreizende Aimamo uit Gambia in een opvangcentrum in Italië aan onderzoekers dat mensenhandelaren in Libië hem maandenlang dwongen zwaar werk te doen. ‘Als je probeerde te vluchten, schoten ze. Als je stopte met werken, sloegen ze. We waren net slaven. En aan het eind van de werkdag sloten ze je op.’

“Het is standaard geworden dat kinderen op de Mediterrane route  misbruikt, verhandeld, geslagen en gediscrimineerd worden’, aldus Afshan Khan, regionaal directeur voor UNICEF en Special Coordinator for the Refugee and Migrant Crisis in Europa. ‘De Europese leiders moeten met duurzame oplossingen komen zoals het instellen van meer veilige en legale routes, investeringen in kinderbescherming op de route en het op zoek gaan naar alternatieven voor detentie van kinderen op de vlucht”.

Het rapport toont dat vooral kinderen en jongeren uit Subsahara Afrika de grootste risico’s lopen op uitbuiting en mensenhandel, in vergelijking met kinderen en jongeren uit andere delen van de wereld. Het gaat om 65 procent ten opzichte van 15 procent langs de oostelijke route, en 83 procent vergeleken met 56 procent langs de centrale route over de Middellandse Zee. Doorslaggevende factor is waarschijnlijk racisme.

Verder valt op dat kinderen en jongeren op de vlucht die een laag niveau van onderwijs genoten, kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld. Vooral de reis via Libië is gevaarlijk wegens de wetteloosheid, criminaliteit en de milities in het land. Gemiddeld betalen jongeren 1000 tot 1500 dollar voor de reis en ze arriveren vaak in Europa met een schuld, wat leidt tot een groot risico op verdere uitbuiting.

UNICEF België is bijzonder bezorgd over die kinderen en jongeren die aan het eind van een afschuwelijke reis, aankomen in het Maximiliaanpark en bij het Brusselse Noordstation. Volgens directeur van UNICEF België Olivier Marquet "zijn deze jongeren vaak bang. Soms weigeren ze opvang. Anderen verdwijnen plots uit de opvang en proberen naar hun familie in Groot-Brittannië te geraken. Deze jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. UNICEF België roept de ngo’s en vrijwilligers die deze jongeren begeleiden of tegenkomen op om hen in contact te brengen met de dienst voogdij van het Ministerie van Justitie (078 15 43 24) die de opdracht heeft deze kinderen en jongeren te beschermen, toe te zien op hun opvang in een aangepaste structuur en hen een voogd toe te wijzen.”

UNICEF dringt er bij de regeringen op aan om volgende zes actiepunten zo snel mogelijk te realiseren: 

  1. Bescherm vluchtelingen- en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.

2.Stop detentie van kinderen op basis van hun verblijfstatus.

3.Houd gezinnen samen, dit is de beste manier om kinderen te beschermen en een wettelijke status te geven

4.Verzeker alle vluchtelingen- en migrantenkinderen toegang tot kwalitatieve onderwijs en andere basisdiensten.

5.Onderneem actie tegen de onderliggende oorzaken van migratie.

6.Bevorder maatregelen tegen xenofobie, discriminatie en marginalisering in de transit- en bestemmingslanden.