Ecpat lanceert crowdfunding

ECPAT België is het Belgische lid van ECPAT Internationaal, het enige netwerk dat volledig gewijd is aan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.

Volgens een studie van EU Kids Online, is in Europa 33% van de ondervraagde kinderen (11-16 jaar) online in contact gekomen met onbekenden. 14,5% kreeg seksueel getinte beelden of video’s te zien, 9,5% heeft een online contact ook reëel ontmoet en 6,5% werd geïntimideerd via internet.

Het project (Dé)clic is het logische vervolg op het project ‘Make- it Safe’. Het kreeg vorm vanuit de vaststelling dat een jongere die in nood is, zich makkelijker wendt tot andere jongeren om hulp te vragen. Vandaar de noodzaak om minderjarigen voldoende te wapenen, enerzijds om zich te beschermen tegen de risico’s van Internet en anderzijds om andere jongeren raad te geven.

Het project Make-it Safe werd uitgerold in 5 Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland) tussen januari 2013 en december 2014. Het had als bedoeling de vragen rond online veiligheid op een rechtstreekse manier met de jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te kaarten door middel van interactieve hulpmiddelen en methodes (brochuresvideo’s, strips,…). Zijn originaliteit bestaat erin dat de jongeren als acteurs van hun eigen preventiecampagne andere jongeren sensibiliseren. ECPAT heeft op die manier samengewerkt met scholen, opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en jeugdbewegingen.

De Europese fondsen om het project Make-it-Safe op te starten, werden toegekend voor een periode van twee jaar. Om het project te kunnen verderzetten, lanceert Ecpat een crowdfunding.

Meer info

Project steunen