Gezocht: jonge mantelzorgers

Voor het nieuwe thema ‘Onzichtbare Kinderen’ zijn we op zoek naar organisaties die jonge mantelzorgers bereiken. Jonge mantelzorgers zijn minderjarigen die meer zorg opnemen in het gezin, omdat volwassenen dit (tijdelijk) niet kunnen. Zelfs al nemen ze zelf geen zorgtaken op, vaak maken ze zich wel veel zorgen om hun een gezinslid met een fysieke of psychische beperking of verslaving. Tegelijk zijn deze kinderen ook zelfstandiger, volwassener en sterker dan leeftijdsgenoten.

Heeft jouw organisatie contact met deze doelgroep of kun je deze oproep mee verspreiden? In oktober start de eerste werkgroep rond dit thema!

Neem contact op met carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be.