GRIP vzw publiceert Inclusiespiegel 2016

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

GRIP vzw publiceerde net voor de vakantie “De Inclusiespiegel Vlaanderen 2016”. Die schetst de maatschappelijke participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. De spiegel vergelijkt de huidige situatie ook met de toestand van 8 à 10 jaar geleden. Dat alles op basis van cijfers van de overheid zelf.

Telkens worden de cijfers voor personen met een handicap naast die van personen zonder handicap gelegd. Zo krijgen we een idee over de kloof tussen beiden en de afstand van personen met een handicap tot de positie van personen zonder handicap. 

Presentaties, perstekst, een filmpje en de Inclusiespiegel 2016 zelf vind je hier.