Huiszoekingen? En de mensenrechten?

De federale regering wil via huiszoekingen mensen zonder wettig verblijf opsporen die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Dat stuitte op felle kritiek van talloze burgers, organisaties en experten. Als gevolg hiervan besliste de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op 23 januari om niet te stemmen over het wetsontwerp. Er volgen nu hoorzittingen om de vele vragen rond het dossier uit te klaren. 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten, Oxfam-Solidariteit, Netwerk Tegen Armoede en Orbit vzw reageren tevreden en vragen de bezorgdheden ernstig te nemen en het wetsvoorstel bij te sturen. Lees meer.