Jonge weglopers in profiel

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

We weten nog onvoldoende over het profiel van jonge weglopers: wie zijn ze? waarom lopen ze weg? wat doen ze tijdens hun verdwijning om te overleven? wat gebeurt er als ze terugkomen of worden teruggevonden?

In 2004 publiceerde Child Focus al een studie over het profiel en de ervaringen van jonge weglopers. Maar het was tijd om de resultaten opnieuw te bekijken. En dat deed Child Focus samen met de Universiteit van Luik. Op basis van een literatuurstudie, een grondige analyse van de dossiers van Child Focus en interviews met weglopers probeerden de onderzoekers een zicht te krijgen op de levenscontext en de dynamieken die een rol spelen vóór, tijdens en na het weglopen. 

Het verdwijnen van een kind grijpt diep in op het leven van zijn naasten, maar ook en vooral op de ontwikkeling van het kind zelf. Een efficiënte aanpak van de problematiek vereist een grondige kennis van de dynamieken die hierbij een rol spelen en een multidisciplinaire totaalbenadering voor de preventie en bestrijding van het fenomeen.

Hier vind je de volledige studie en een samenvattende brochure.