Kinderombudsmannen vragen terugkeer IS-kinderen

Zowel de Belgische als de Nederlandse overheden moeten er alles aan doen om IS-kinderen terug te halen uit oorlogsgebied. Zo pleiten Vlaamse kinderrechten-commissaris Bruno Vanobbergen en de Nederlandse kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Beide landen hadden al aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om kinderen uit kampen in conflictgebieden op te halen. Enkel wanneer ze zelf een ambassade zouden bereiken, kunnen Belgen of Nederlanders in het buitenland geholpen worden. De ombudsmannen roepen de autoriteiten op om zelf initiatief te ondernemen. Hiervoor krijgen ze steun van kinderombudsmannen en -vrouwen uit Franstalig België, Baskenland, Catalonië, Cyprus, Ierland, Luxemburg, Noord-Ierland en Polen.

Er zijn nog zo’n 145 Belgische en evenveel Nederlandse minderjarigen in conflictgebieden volgens OCAD, het Belgische Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. Vanobbergen en Kalverboer verwijzen naar het kinderrechtenverdrag waarbij expliciet staat dat de overheid verplicht is om kinderen te beschermen tegen geweld. Vanobbergen stelt voor om hulp in te roepen van internationale organisaties om Belgische kinderen op te sporen, te identificeren en terug te brengen. Daarbij moet er een verduidelijking komen van de procedures voor de repatriëring en hebben alle Belgische minderjarigen juiste papieren nodig. De Nederlandstalige ombudsman zegt dat wanneer de staat niet zelfstandig kinderen naar Nederland kan terug begeleiden, er een internationale samenwerking gezocht moet worden met andere landen die met dezelfde moeilijkheden kampen. Daarnaast zegt Vanobbergen dat we alle minderjarigen in conflictzones moeten zien als slachtoffer en dat per geval bepaald moet worden welke maatregelen en professionele hulp nodig is.

Het volledig standpunt van de Belgische Kinderrechtencommissaris vind je hier
Het volledig standpunt van de Nederlandse Kinderombudsvrouw vind je hier