Memorandum Chirojeugd Vlaanderen

Chirojeugd Vlaanderen schreef een memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.

Zo’n 18 000 Chirolei­ders en -leidsters zullen dan ook hun stem uitbrengen. Met dit memorandum wil Chiro de thema’s waar hun vrijwilligers, kinderen en jongeren mee bezig zijn, tot bij beleidsmakers krijgen. Op die manier willen ze politici en beleidsmakers, inspireren om de kaart van kinderen en jongeren te blijven trekken.

Chirojeugd Vlaanderen belicht in dit memorandum vijf strijdpunten op Vlaams, federaal en Europees niveau die ze hoog op de agenda willen zien.

  1. Heb aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren
  2. Hoor en erken het jeugdwerk en zijn vrijwilligers
  3. Creëer een samenleving met gelijke kansen
  4. Trek de kaart van kinderen en jongeren in de publieke ruimte
  5. Stimuleer internationele uitwisseling, binnen en buiten Europa