Nieuw bestuur Kinderrechtencoalitie

De kinderrechtencoalitie koos op de algemene vergadering van 28 maart een gloednieuw bestuur uit haar leden. Het werd een sterke ploeg geëngageerde vertegenwoordigers van de lidorganiaties van de Kinderrechtencoalitie.

Een korte voorstelling:

Voorzitter: Wouter Stes, vertegenwoordiger van Plan International België.

Wouter is 28 jaar en is al heel zijn carrière aan de slag rond vorming, participatie en beleidsbeïnvloeding rond kinderrechten. Bij Plan International België werkt hij actief met jongeren rond gendergelijkheid. Hij is een sterk voorvechter van kinderrechteneducatie, zowel in het onderwijs als in andere beleidsdomeinen.

-          Vice-voorzitter: Ikrame Kastit, vertegenwoordiger van Uit de Marge/CMGJ

Ikrame is 32, kersverse moeder van twee dochtertjes en co-coördinator van Uit de Marge/CMGJ. Ze staat voor emancipatie en participatie van meisje en vrouwen, en strijdt tegen armoede en discriminatie.

-          Penningmeester: Merijn Van de Geuchte, vertegenwoordiger van Chirojeugd Vlaanderen.

Merijn Van de Geuchte is 31 en al 5 jaar pedagogisch coördinator van Chirojeugd Vlaanderen. Chirojeugd Vlaanderen wil via spel en vrij tijd kinderen en jongeren bij elkaar brengen, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. Merijn zorgt er voor dat Chiro haar maatschappelijke rol opneemt, meer politiserend gaat werken en stap voor stap het thema diversiteit verankert in de kern van haar organisatie. Via zijn beweging wil hij kinderrechten in onze samenleving garanderen en bewaken. 

-          Bestuurder: Elke Valgaeren, vertegenwoordiger van de Gezinsbond

Elke is sinds vijf jaar dienstchef van de studiedienst van de Gezinsbond. Ze heeft een achtergrond in de academische sector waar ze een passie voor onderzoek en cijfers aan overhield. Ze heeft een brede interesse, maar is gespecialiseerd in gezinsbeleid en gelijke kansen. Ze is 45 jaar en heeft 3 kinderen tussen 9 en 14 jaar

-          Bestuurder: Saskia van Nieuwenhove, vertegenwoordiger van de Liga voor Mensenrechten.

Saskia, 46 jaar, is een niet te missen journaliste en activiste rond alles wat betreft jeugdhulp, kinderrechten en onrechtvaardigheid. Ze gooit alle middelen in de strijd om kwetsbare jongeren te beschermen en te verzekeren van hun rechten. Ze schrijft, blogt, debatteert, doceert en discussieert vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid en engagement.

-          Bestuurder: Sibille Declercq, vertegenwoordiger van Awel vzw

Sibille, 40 jaar, is the one and only ‘Sibille van Awel’. Als gezicht en coördinator van de jongerentelefoon, zorgt ze dat kinderen en jongeren met vragen en zorgen, terecht kunnen bij haar vrijwillig bemande hulp.