Nieuwe eindtermen eerste graad goedgekeurd door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurde op 13 juli de ontwerptekst met de nieuwe eindtermen voor de lagere graad middelbaar goed. De vorige eindtermen waren meer dan 20 jaar oud, voor er zelfs nog maar sprake was van internet en smartphones. Hoog tijd voor een update dus.

Na een proces van screening en onderzoek, een online eindtermendebat en een reeks adviezen van strategische adviesraden en de scholierenkoepel, werd een decretaal kader uitgewerkt met 16 sleutelcompetenties : Nederlands, andere talen, digitale vaardigheden, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, financiële competenties, burgerschap, historisch bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid, sociaal-relationele competenties, duurzaamheid, juridische competenties, onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, zelfbewustzijn en -expressie, zelfsturing en wendbaarheid, ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Het ontwerpdecreet met de nieuwe eindtermen gebaseerd op deze competenties, werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarna krijgen ze advies van de VLOR, de SERV, de Raad van State en gaan ze naar het Vlaams Parlement. Vervolgens kunnen de onderwijskoepels, het GO! en de uitgeverijen van handboeken aan de slag om de eindtermen door te vertalen naar de klasvloer.

Het volledige persbericht door het kabinet van de minister van Onderwijs lees je hier.

De reactie van de scholierenkoepel vind je hier.