Nieuwsbeleving bij jongeren uit migratie

StampMedia onderzocht  de mogelijke kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia.

Uit dat onderzoek, in opdracht van het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, bleek dat er wel degelijk een kloof is. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Als ze aan bod komen, is dat volgens hen vaak in een negatieve context. Vanuit hun ervaringen in de dialooggesprekken reiken jongeren en journalisten samen een aantal oplossingen aan om de representatie van de jongeren in de media te verbeteren.

Ontdek hier het volledige rapport en de acht tips voor journalisten.