Publicatie 'Papieren rechten'

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier. 

Het rapport

In 2016 werkte de Kinderrechtencoalitie een jaar lang rond het thema 'kinderen in migratie'. We onderzochten hoe het gesteld is met hun rechten in ons land. We verzamelden informatie, spraken met organisaties en hulpverleners, gingen op bezoek in opvangcentra. En we organiseerden een groot ontmoetings- en uitwisselingsmoment, een Open Forum, in oktober in Brussel, waar 170 mensen zich voor inschreven. 

De neerslag van dit werk zit vervat in dit rapport. Het is opgebouwd in twee delen: eerst een inleidend juridisch-technisch luik, gevolgd door onze beleidsaanbevelingen.

Download hier het rapport.

Een papieren versie kan je aanvragen via info@kinderrechtencoalitie.be

Aanbevelingen

De beleidsaanbevelingen zijn opgebouwd uit:

  • doelgroepspecifieke aanbevelingen rond niet-begeleide minderjarigen, kinderen in gezinnen zonder wettig verblijf, en kinderen in gezinnen in procedure.
  • thematische aanbevelingen rond:
    • het recht op zorg (hulpverlening, psychosociale en medische zorg, trajectbegeleiding)
    • het recht op wonen (opvang, huisvesting)
    • het recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding

Extra artikels

Naar aanleiding van het rapport, publiceerden we twee extra artikels op onze website. 

Lees het artikel van Medimmigrant en Myria hier.

Lees het artikel van Patrick Meurs hier.

Voorstelling

Het rapport werd op 25 januari voorgesteld in Muntpunt, Brussel. Een verslag wordt later gepubliceerd.