Standpunt jeugddelinquentierecht

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen.

De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst. Het advies focust op 3 belangrijke punten:

-          Het recht op jeugdhulp als voorwaarde voor een jeugddelinquentierecht

-          De maatschappelijke context en verantwoordelijkheid bij jeugddelicten

-          De mate waarin de ontwerptekst nog te interpretabel is voor politieke invulling

We vragen enkele concrete aanpassingen, zoals de afschaffing van de uithandengeving en de leeftijdsbepaling van 12 jaar. Daarnaast vragen we de invulling van de nodige voorwaarden bv het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdhulp, voor dit decreet wordt ingevoerd. Tot slot dringen we aan op evaluatie, bijsturing en dialoog over de impact van het decreet.

Het volledige stadpunt is te vinden op onze website.