Steun de campagne: 'Een kind sluit je niet op'

Vanaf juli worden weer gezinnen met kinderen opgesloten naast de luchthaven. Het opsluiten van gezinnen met kinderen is al jaren een zeer omstreden beslissing, maar blijft opduiken op de politieke agenda.

Internationale veroordelingen, wetenschappelijk onderzoek, uitblijven van zinnige resultaten, maatschappelijk protest.. Niets lijkt de ministers van migratie van de afgelopen decennia tegen te houden om telkens opnieuw te proberen om gezinnen mét kinderen op te sluiten, veroordeeld omdat ze in ons land willen blijven.

Een klein overzicht van het welles-niets spelletje tussen de regering en de (inter)nationale rechtspraak:

Vóór 2008 konden in België kinderen samen met hun ouders vastgehouden worden in gesloten centra.

Tussen 2006 en 2011 werd ons land hiervoor drie keer veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de Mens in Straatsburg. Er werden schendingen van artikel 3 van het Mensenrechtenverdrag vastgesteld op basis van drie factoren: de lage leeftijd van de kinderen, de duur van de vasthouding en de onaangepaste aard van het detentiecentrum.

Na deze uitspraken werden gezinnen met kinderen niet meer opgesloten, maar ondergebracht in terugkeerwoningen.

In 2011 werd de mogelijkheid tot detentie toch verankerd in de wet, op voorwaarde dat de gesloten centra ‘aangepast waren aan kinderen’. In 2014 kwam er nog een Koninklijk besluit dat de uitzonderingen omschreef waarin een gezin met kinderen toch kan worden opgesloten. Tegen dit Koninklijk Besluit gingen 8 organisaties in beroep bij de Raad van State, die de organisaties gelijk gaf; gezinnen met minderjarige kinderen mogen niet worden opgesloten in een gesloten centrum.

Desalniettemin stond in het regeerakkoord van datzelfde jaar 2014 het voornemen om dan maar ‘aangepaste’ gesloten centra te bouwen. Deze worden dus dit jaar geopend, onder zeer tegenstrijdige berichtgeving en communicatie. Recent heeft nochtans ook nog het VN Kinderrechtencomité alle Europese landen aangemaand om detentie van kinderen omwille van migratieredenen onmogelijk te maken in hun wetgeving. Bovendien is het opsluiten van gezinnen in aparte centra buitensporig duur, niet efficiënt en weinig bevorderlijk voor om het even welke vorm van integratie of zelfs terugkeer.

Waarom maakt elke regering er zo’n halszaak van om deze mogelijkheid terug te installeren? Migratie is een sissend heet politiek thema, zo veel is duidelijk. Wat niet duidelijk is, is waarom er zo veel investeringen en inspanningen worden geleverd voor uitzonderingssituaties waarvan bijna niemand weet wat ze betekenen.

Wie zijn die gezinnen die worden opgesloten? Waarom is het zo belangrijk dat ze achter slot en grendel, in speciaal voor hen gebouwde centra, onder toezicht van tientallen personeelsleden, worden vastgehouden? Wanneer is een gezin een ‘gevaar voor de nationale veiligheid’? Juristen, advocaten en wetgevers kennen hier ongetwijfeld de technische antwoorden op, maar de waarheid is dat dit gewoon gezinnen zijn, met gewone kinderen. Vaders en moeders die een beter leven willen uitbouwen voor hun kinderen, en kinderen die geen enkele inspraak hebben gehad in de keuzes die voor hen werden gemaakt.

Telkens deze gezinnen een gezicht krijgen, via het netwerk, de buren, de vrienden van de betreffende gezinnen komt een hele gemeenschap op gang om haar verontwaardiging te uiten. Dan is het plots niet meer moeilijk om te begrijpen waarom internationale en wetenschappelijke studies uitwijzen dat opsluiting en detentie zeer schadelijk zijn voor kinderen.

We kunnen niet anders dan besluiten dat het opsluiten van gezinnen gepolitiseerd worden tot principekwestie, waarbij het er niet meer toe doet wat de gevolgen zijn voor de kinderen, hoe hun toekomst wordt gehypothekeerd en vooral, dat het gewoon kinderen zijn.

De kinderrechtencoalitie zal zich hier tegen blijven verzetten, en roept op om de campagne www.eenkindsluitjenietop.be te verspreiden en te ondersteunen.

Je vindt er informatie, getuigenissen, rechtspraak en een uitgebreid infodossier: http://www.eenkindsluitjenietop.be/files/files/info_nl.pdf

Steun de campagne en verspreid dit bericht.