Thema Onzichtbare Kinderen: lancering en oproep

In 2019 -2020 werkt de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘onzichtbare kinderen’.

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. Hoofdthema’s van vorige jaren waren onder andere kinderrechteneducatie in het onderwijs en etnisch-culturele diversiteit en migratie.

Een hoofdthema wordt opgebouwd op basis van interne bijeenkomsten zoals rondetafels of werkgroepen en een een aantal publieke momenten, zoals Open Fora, waarbij het thema wordt besproken met een breder publiek. Het volledige traject rond een thema krijgt een neerslag in een eindpublicatie of kinderrechtenrapport waarin analyses, cijfers, praktijken en duidende achtergrondbijdragen resulteren in beleidsaanbevelingen. Ook het perspectief en de beleving van het kind krijgt een belangrijke plaats in het eindrapport.

Het thema ‘onzichtbare kinderen’ werd gekozen in de aanloop naar het Alternatief Rapport voor het VN Kinderrechtencomité. Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen bleken niet voor te komen in cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Bij elk thema waren er wel uitzonderingen, vergeten groepen of moeilijk te vatten aspecten.

De lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie besloten het gegeven als overkoepelend hoofdthema te behandelen in 2019 en 2020.

In de loop van 2019 zullen dubbele werkgroepen werken rond verschillende subthema’s. Er zal zich telkens een werkgroep minderjarigen over het thema buigen, tegelijk met een werkgroep professionals en experten. De beide werkgroepen ontmoeten elkaar in de loop van het traject en leggen hun bevindingen naast elkaar.

Twee subthema’s liggen al vast, namelijk jonge mantelzorgers en kinderen op straat. Voor deze thema’s werden al partners aangesproken.

Er is nog ruimte voor inbreng van lidorganisaties, experten en jongeren. Vanaf nu tot december 2018 verzamelen we materiaal, partnerorganisaties en ideeën. 

Wil je met jouw organisatie meewerken aan de uitwerking van één van volgende subthema's?

  • Jonge mantelzorgers
  • Kinderen op straat
  • Kinderen in onderzoek en cijfers
  • Eigen thema:

Wil je betrokken worden als:

  • Trekker van een werkgroep
  • Deelnemer werkgroep -18
  • Deelnemer werkgroep professional
  • Hulptroep (expert participatie, inhoudelijke expertise, logistiek, praktijkvoorbeeld, spreker..)

Heb je een andere opmerking of vraag over het thema 'onzichtbare kinderen'? Neem dan snel contact op met carolien.patyn@kinderrechtencoalitie.be.