Uitwegen voor stress op school

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.Tussen januari en maart 2017 onderzocht de Vlaamse Scholierenkoepel hoe het gesteld is met stress bij leerlingen. In een online peiling deelden ongeveer 6000 scholieren hun ervaringen. En meten werd duidelijk dat veel leerlingen wel degelijk kampen met schoolstress. Uit alles wat men hoorde distilleerde de Scholierenkoepel vier belangrijke lessen. Duidelijk is dat schoolstress nooit één oorzaak heeft, maar wordt veroorzaakt door een samengaan van verschillende factoren. 

Sindsdien zat de Vlaamse Scholierenkoepel niet stil: de koepel ging samen met leerlingen aan de slag met cijfers en resultaten, op hun school en op het Scholierencongres. Dat resulteerde in 32 recepten die de gevolgen van stress kunnen inperken. Door de lessen en recepten te koppelen wil de Scholierenkoepel scholen inspireren om te experimenteren om sommige pijnpunten aan te pakken.

De Vlaamse Scholierenkoepel hoopt dat scholen in het schooljaar 2017-2018 de stress bij de leerlingen zo beperkt mogelijk willen houden.

Lees het hele dossier over stress op school en de recepten. Download het rapport met de 4 lessen en 32 recepten.

De Scholierenkoepel geeft ook tips aan leerlingenraden om stress op school vanuit de leerlingen zelf aan te pakken.