Unia erkend als nationale mensenrechteninstelling

Unia heeft sinds kort de internationale erkenning als nationale mensenrechteninstelling met status B. Unia dankt die status aan haar onafhankelijkheid en inzet voor mensenrechten, onder meer voor het recht op gelijke kansen en non-discriminatie. ‘De status B is de eerste stap voor ons land naar een mensenrechteninstituut met status A, een instituut dat álle mensenrechten beschermt,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.

‘De vereiste om een onafhankelijke instelling te zijn, is vastgelegd in de Principes van Parijs. Bij Unia hebben we wettelijke opdrachten zoals het behandelen van individuele meldingen. We kunnen ook standpunten innemen en advies verstrekken, beschikken over een eigen budget en hebben een directie die wordt aangeduid door een raad van bestuur in plaats van een regering. Het samenwerkingsakkoord van 2013 tussen het federale niveau en de deelstaten dat de wettelijke basis vormt van Unia, verwijst trouwens expliciet naar die Principe van Parijs’, gaat ze verder.

‘Omdat in 2014 het toenmalige Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding gesplitst werd in de huidige instellingen Unia en Myria, verdween onze erkenning als mensenrechteninstelling. Unia heeft de erkenning dus opnieuw moeten aanvragen en verdienen door onze onafhankelijkheid en expertise te bewijzen. Slachtoffers van discriminatie, racisme of haatmisdrijven, helpen we in alle onafhankelijkheid. Daarnaast kan Unia door de status deelnemen aan internationale fora voor mensenrechten’, klinkt het.

Tot slot wil Unia onderlijnen dat de titel géén eindpunt is. ‘Omdat België lid is van de VN-mensenrechtenraad moet het zoals veel andere landen een instituut hebben dat toeziet op de naleving van álle mensenrechten. Zo een nationaal mensenrechteninstituut met breed mandaat krijgt een A-status.’

Meer info: https://www.unia.be/nl/artikels/unia-internationaal-erkend-als-nationaal-mensenrechteninstituut