Verslag van een geslaagde praktijkdag 'Kinderrechten op lokaal niveau'

Vrijdag 5 oktober mochten we 40 deelnemers verwelkomen op onze eerste praktijkdag ‘Kinderrechten op Lokaal niveau’. In 9 praktijktafels maakten de deelnemers kennis met experts inzake vrije tijd, inclusie, meisjesrechten, participatie, migratie, jeugdhulp, justitie, kinderrechteneducatie en kindvriendelijk beleid. Tijdens de informele babbels achteraf en tussenin werden hun ideeën uitgetekend op gepersonaliseerde posters door de mensen van Visuality. Binnenkort wordt deze kennis verwerkt in een vorming voor steden en gemeenten in samenwerking met VVJ.

Foto’s van de dag vind je op onze facebookpagina.

We stelden ook een digitale inspiratiegids samen, als eerste wegwijzer voor beleidsmakers die lokaal aan de slag willen met kinderrechten. De gids zit boordevol links en doorverwijzingen naar projecten, praktijken en websites die als inspiratie kunnen dienen. Naast projecten van onze eigen 25 lidorganisaties, vind je er voorbeelden van steden en gemeenten, jongerenorganisaties en nog veel meer.

Download de gids hier en hou onze nieuwsbrief en (binnenkort helemaal nieuwe) website in de gaten voor updates.