Vlaams welzijnsverbond vraagt uitbreiding aanbod jeugdhulp

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben. De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp wordt daardoor -willens nillens- geconfronteerd met een groep jongeren waarvoor men eigenlijk niet is uitgerust. De eigen doelgroep staat onder druk wegens plaatsgebrek. Cliënten staan bijgevolg vaak in de kou met meer crisissen tot gevolg.

Als Vlaams Welzijnsverbond schuiven we drie voorstellen naar voor: breid het hulpaanbod uit, versterk de bestaande capaciteit en stop met besparen.

Lees hier het volledig artikel: https://sociaal.net/opinie/we-verwachten-veel-van-jeugdhulp/