Nieuwsbrief Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - nr.147 - augustus 2018


Sinds 11 augustus 2018 is het koninklijk besluit van kracht dat bepaalt dat gezinnen met kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op de verwijdering uit ons land. Voor dit doel werden dit jaar gezinsunits gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. De bouw en nu de opening van het centrum stuit al sinds de start op sterk verzet uit binnen- en buitenland.


Wil je aan de slag rond kinderrechten op het lokaal niveau? Kom dan zeker naar deze namiddag boordevol praktijken en inspiratie. 


De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 -2020 werkt de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘onzichtbare kinderen’.


Op 4 juni presenteerde de Kinderrechtencoalitie de prioritaire thema’s van het Alternatief Rapport aan Kinderrechtencomité in Genève. Op basis van onder andere deze input, kreeg ons land een lijst van bijkomende vragen toegestuurd. 


Op 18 juli werd een wetsvoorstel aangenomen in de kamer dat stelt dat elke gemeente vanaf nu over een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’ (LIVC) moet beschikken.


De Vlaamse Regering keurde op 13 juli de ontwerptekst met de nieuwe eindtermen voor de lagere graad middelbaar goed.


In juni werden de cijfers van het onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC's) en de zogenaamde proeftuinen bekend gemaakt. 


Zeven Gentse jongeren zijn bezorgd over de toekomst van de planeet en dus ook hun toekomst. Ze willen niet langer passief wachten tot politici sterke beslissingen durven te nemen. Ze trekken in oktober hun stoute schoenen aan en stappen van Gent naar Brussel om hun bezorgdheden en eisen persoonlijk over te maken aan politici. 


De VVSG maakte samen met de Brusselse en Waalse OCMW's een handige informatiebrochure over niet begeleide minderjarige vluchtelingen.


Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Ontdek hier hun vormingsaanbod voor het najaar 2018.

Arktos is op zoek naar een halftijds stafmedewerker en een voltijds vormingsmedewerker

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 5/103, 9000 Gent - 09/225.90.25 - info@kinderrechtencoalitie.be